Hướng Dẫn Reset Case Facebook 2018

Hướng Dẫn Reset Case Facebook 2018

Hiện nay, nhiều anh em mở khóa hoặc Report không thành công, thay vào đó là spam case bừa bãi, liên tục, chính vì vậy dẫn đến tình trạn...
Comment March 25, 2018
Hiện nay, nhiều anh em mở khóa hoặc Report không thành công, thay vào đó là spam case bừa bãi, liên tục, chính vì vậy dẫn đến tình trạng case bị treo, không thể nào yêu cầu Facebook Rep Case được. Chính vì vậy hôm nay mình viết bài viết này để nhằm mục đích Hướng Dẫn Anh Em Cách Reset Case Facebook.

Hướng dẫn cách reset case facebook :

Đầu tiên, Anh em Fake IP Hungary, ngôn ngữ English (US).
Sau đó vào đây, tích chọn dòng This doesn't answer my question -> I can't access my Facebook account and want a copy of my data -> My account has been suspended và điền theo mẫu dưới đây rồi tích chọn "I Agree" và gửi.
  • Full name: "Tên trong account"
  • Country of residence: Vietnamese
  • 2 dòng tiếp theo các bạn điền email của mình nhé.

Vẫn giữ nguyên IP và Ngôn Ngữ các bạn vào link này và điền theo hướng dẫn như dưới:
  • Dòng 1 : "Điền Email của bạn"
  • Dòng 2 : "I received no email contact from facebook !" 

Gửi Và Chờ Đợi Thành Quả Thôi.Hướng Dẫn Reset Case Facebook 2018 Hướng Dẫn Reset Case Facebook 2018Dương Đức Nguyên8.8stars based on9reviews Hiện nay, nhiều anh em mở khóa hoặc Report không thành công, thay vào đó là spam case bừa bãi, liên tục, chính vì vậy dẫn đến tình trạn...

Nhận Xét

No comments:

Post a Comment

  • Blog bạn bè:
  • Đặt liên kết