Share Source Code Chat Application - Ứng dụng Trò Chuyện Trực Tiếp Giống Messenger

Share Source Code Chat Application - Ứng dụng Trò Chuyện Trực Tiếp Giống Messenger

Chat Application là ứng dụng trò chuyện trực tuyến được xây dựng trên nền tảng Codeigniter PHP Framework tích hợp Nodejs cùng với Socket....
Comment May 15, 2018

Chat Application là ứng dụng trò chuyện trực tuyến được xây dựng trên nền tảng Codeigniter PHP Framework tích hợp Nodejs cùng với Socket.io Sever cho tốc độ tải dữ liệu cực nhanh, giúp bạn tiết kiệm một lượng lớn băng thông và giảm tải chi phí máy chủ. Đặc biệt Chat Application có giao diện khá giống Messenger và chạy độc lập không phụ thuộc vào API bên thứ ba kèm bảng quản trị hiện đại giúp bạn dễ dàng quản lý Chat Application.

Hướng dẫn cài đặt

  1. Tạo cơ sở dữ liệu
  2. Import tệp "im_messenger.sql" vào cơ sở dữ liệu
  3. Cấu hình cơ sở dữ liệu thích hợp tại /application/config/database.php
Lưu ý: Nếu bạn là quản trị viên trang web thì bạn có thể vào trangwebcuaban.com/admin để quản lý trang web dễ dàng hơn
Demo link quản trị: https://pnode.xyz/im-messenger/admin

Download: DOWNLOAD
Share Source Code Chat Application - Ứng dụng Trò Chuyện Trực Tiếp Giống Messenger Share Source Code Chat Application - Ứng dụng Trò Chuyện Trực Tiếp Giống MessengerDương Đức Nguyên8.8stars based on9reviews Chat Application là ứng dụng trò chuyện trực tuyến được xây dựng trên nền tảng Codeigniter PHP Framework tích hợp Nodejs cùng với Socket....

Nhận Xét

No comments:

Post a Comment

  • Blog bạn bè:
  • Đặt liên kết