Share Source Code Trang Web Lưu Trữ Và Chia Sẻ Tệp Giống Google Drive

Share Source Code Trang Web Lưu Trữ Và Chia Sẻ Tệp Giống Google Drive

Nếu bạn đã từng để mất những dữ liệu quý giá của mình vì bất kỳ một lý do nào đó thì bạn sẽ nhận thấy được tầm quan trọng thực sự của việ...
Comment June 30, 2018

Nếu bạn đã từng để mất những dữ liệu quý giá của mình vì bất kỳ một lý do nào đó thì bạn sẽ nhận thấy được tầm quan trọng thực sự của việc sao lưu dữ liệu đúng cách. Hầu hết trong số chúng ta ai cũng đều đã từng để mất dữ liệu và điều này là không thể tránh khỏi. Không một ai có thể dám khẳng định được những dữ liệu này sẽ không bao giờ mất cả. Để khắc phục điều đó, hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn bộ mã nguồn lưu trữ và chia sẻ tệp tin giống trực tuyến Google Drive, chức năng mình sẽ không phổ biến vì chắc hẳn chúng ta cũng đều nắm được rồi.

Yêu cầu

  1. PHP 5.6 +
  2. Thư Viện GD
  3. Cronjobs
  4. MYSQL
Lưu ý: Hướng dẫn cài đặt đã có trong Documentation.html

Download: DOWNLOAD











Share Source Code Trang Web Lưu Trữ Và Chia Sẻ Tệp Giống Google Drive Share Source Code Trang Web Lưu Trữ Và Chia Sẻ Tệp Giống Google DriveDương Đức Nguyên8.8stars based on9reviews Nếu bạn đã từng để mất những dữ liệu quý giá của mình vì bất kỳ một lý do nào đó thì bạn sẽ nhận thấy được tầm quan trọng thực sự của việ...

Nhận Xét

No comments:

Post a Comment

  • Blog bạn bè:
  • Đặt liên kết