Share Source Code Tự Động Reply Facebook cho Fanpage - Facebook Auto Reply v1.2

Share Source Code Tự Động Reply Facebook cho Fanpage - Facebook Auto Reply v1.2

Tính năng, đặc điểm Sử dụng SDK Facebook v5 Tự động trả lời theo từ khóa, ID bài đăng Tự động Reply Comment Tự động Reply Tin nhắn...
Comment August 12, 2018

Tính năng, đặc điểm

  1. Sử dụng SDK Facebook v5
  2. Tự động trả lời theo từ khóa, ID bài đăng
  3. Tự động Reply Comment
  4. Tự động Reply Tin nhắn
  5. Tự động thích nhận xét, xóa nhận xét . .  .

Demo

Demo Facebook Page: https://www.facebook.com/autoreplydemo/   
Demo URL: https://mhlol.com/facebook-auto-reply/ 
Tài khoản: Admin - Mật Khẩu: adminpass
 Download: DOWNLOAD


Lưu ý: Hướng dẫn cài đặt các bạn xem tại /Documentation
Share Source Code Tự Động Reply Facebook cho Fanpage  -  Facebook Auto Reply v1.2 Share Source Code Tự Động Reply Facebook cho Fanpage - Facebook Auto Reply v1.2Dương Đức Nguyên8.8stars based on9reviews Tính năng, đặc điểm Sử dụng SDK Facebook v5 Tự động trả lời theo từ khóa, ID bài đăng Tự động Reply Comment Tự động Reply Tin nhắn...

Nhận Xét

No comments:

Post a Comment

  • Blog bạn bè:
  • Đặt liên kết